ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Рус Тат
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Муниципаль заказ

Бюджетның тотылуы ачыграк һәм теләгән карый алырлык булды, чөнки 2011 елның 1 гыйнварыннан хакимият һәм муниципаль сатып алуларны күрсәтүче Бердәм мәгълүмат үзәге куллануга кертелде – заказларны урнаштыру буенча бөтенроссия рәсми сайты, адресы: http://zakupki.gov.ru.

Шушы ресурста Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты Татарстан Республикасы Түбән Кама районының, теркәлү процедурасын узган 206 мунципаль заказ бирүчесе исеменнән заказлар урнаштырырга бурычлы.

2011 елда заказларны ачык аукционнар оештыру юлы белән урнаштырылды, электрон формада Республика операторы, ягьни «Дәүләт заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм Татарстан Республикасы регионара эләмтәләре агентлыгы” дәүләт унитар предприятиесе ярдәмендә - www.zakazrf.ru. Бу заказ бирүчеләрне электрон системасында теркәгән вакытта килеп чыккан сорауларны тизрәк хәл итәргә мөмкинчелек бирде.

2009-2011 елларда үткәрелгән аукционнар саны

01.jpg

2011 ел эчендә Түбән Кама муниципаль районында ачык аукционнар формасында 657 сәүдә үткәрелде, шулай ук мәҗбури медицина иминият акчаларына, 676 млн 630 мең сумга. Бөтен аукционнар электрон формада үткәрелде. Товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып алу чаралары үткәрү нәтиҗәләрендә 32 млн 934 мең сумлык икътисади нәтиҗәләргә ирешелде.

Контроль максатыннан һәм бюджет оешмаларның кредит бурычлары үсмәсен өчен, 2009 елдан алып бөтен сатып алуларны мәҗбүри рәвештә Муниципаль берәмлекләре сатып алулары бердәм системалаштырылган реестры “Татарстан Республикасы дәүләт заказы” мәгълүмат системасында теркәлү кертелде. Шушы системаның штампыннан башка килешүләр һәм контрактлар буенча түләүләр кабул ителми.

2011 нче ел эчендә теркәлүгә гариза биргән һәм теркәлгән контрактларның һәм килешүләрнең саны 18 163.

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районында муниципаль берәмлек бюджетына өстәмә керемнәр һәм муниципаль милекне тотарга чыгымнарны оптимизацияләү максатыннан әйтелгән милекне сату яки арендага бирү буенча сәүдә үткәрелде. Мондый сәүдәне үткәрү турында белдерүләр мәҗбүри рәвештә шулай ук Россия Федерациясенең тагын бер http://www.torgi.gov.ru сайтында урнаштырылды. 2011 нче ел эчендә 21 млн 411 мең сумлык муниципаль милекнең 19 объекты сатылды. Үткәрелгән сәүдә нәтиҗәсендә сату бәясе башлангыч бәядән 1 млн 595 мең сумга күтәрелде.

Милек сату буенча 2009-2011 елларда үткәрелгән аукционнар турында мәгълүмат

Период

Үлчәү берәмлеге

2009 ел

2010 ел

2011 ел

Объектлар саны

Данә

13

12

19

Башлангыч бәясе

Мең сум

46 523,9

7 308

21 411

Сату бәясе

Мең сум

46 665,4

7 868

23 006

“Түбән Кама муниципаль районы” муницпаль берәмлеге заказларын урнаштыру рәсми сайты: http://amz.e-nk.ru