ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Рус Тат
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Түбән Кама муниципаль район Советы бухгалтерлык эше һәм исәп-хисап бүлеге
8 (8555) 42-39-00
Эш вакыты: 8.00-17.00
 • пн
  8.00-17.00
 • вт
  8.00-17.00
 • ср
  8.00-17.00
 • чт
  8.00-17.00
 • пт
  8.00-17.00
 • сб
 • вс
Төзүчеләр пр., 12
Картаны ябу
Оешма турында
 Бухгалтерлык эше һәм исәп-хисап бүлеге Татарстан Республикасы “Түбән Кама муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Советы аппаратының структур бүлекчәсе булып тора. Бүлек инструкциядә каралган нигездә, бюджет, бюджеттан тыш һәм исәп-хисап планындагы башка чаралар буенча керем һәм чыгым сметалары үтәлешен тәэмин итә. Бүлек  түбәндәге эшләрне гамәлгә ашыра:

-         Оешманың структурасыннан һәм үзенчәлекләреннән чыгып һәм бухгалтер исәп-хисабы турындагы закон нигезендә,  исәп-хисап сәясәтен формалаштыру, аның финанс тотрыклылыгын тәэмин итү;

-         Җиткерелгән бюджет ассигнованиеләре нигезендә төзелгән, оешманы карап тотуга, үстерүгә табышлар һәм чыгымнар системасын билгеләнгән тәртип нигезендә карау һәм раслауга тәкъдим итү;

-         Агымдагы елга расланган табышлар һәм чыгымнар системасын үтәү һәм аның буенча дөрес хисап бирү;

-         Расланган табышлар һәм чыгымнар системасы буенча бүлеп бирелгән акчадан  нәтиҗәне һәм бертөрле файдалануга, матди кыйммәтләрнең саклана торган һәм файдалана торган урыннарның сакланышына контрольне тормышка ашыру.

-         Инвентаризация үткәрү тәртибен тәэмин итү;

-         Хуҗалык операцияләрен уздыруга контроль;

Бухгалтерлык мәгълүматын эшкәртү һәм документлар әйләнеше тәртибен үтәүне тәэмин итү;

-         Исәпкә алу -санау эшләрен максималь үзәкләштерү һәм заманча техник чараларны һәм мәгълүмати технологияләрне, бюджет исәп-хисабының һәм контроленең алдынгы алымнарын, ысулларын куллану нигезендә, бухгалтерлык исәп-хисабын оештыру;

-         Оешма эшчәнлеге, мөлкәти һәм финанслау турында тулы һәм төгәл бухгалтерлык мәгълүматын формалаштыру һәм үз вакытында тәкъдим итү;

-         Мөлкәтне, йөкләмәләрне һәм хуҗалык операцияләрен, төп керүче чараларны  товар, матди кыйммәтләрне исәпкә алу;

-         Төп акчаның, матди техник кыйммәтләр акча чараларының хәрәкәте белән бәйле операцияләрен бухгалтерлык исәп-хисабы счётларында үз вакытында чагылдыру;

-         Хезмәт хакы буенча исәп-хисапларны тәэмин итү;

-         Федераль, төбәк, җирле бюджетларга салымнар һәм җыемнар, дәүләти бюджеттан тыш социаль фондларга иминият кертемнәре, банк учреждениеләренә түләүләрне,  капиталь кертемнәрне финанслауны дөрес исәпләү һәм күчерү;

-         Бухгалтерлык хисабы буенча  эчке хуҗалык резервларын ачыклау, югалтулар булдырмау   максатыннан, финанс - хуҗалык эшчәнлегенең икътисади анализын оештыру  һәм үткәрүдә катнашу;

-         Акчаны һәм товар - матди кыйммәтләрне законсыз сарыф итү һәм җитмәүне, хуҗалык кануннарын һәм финанс кимчелекләрен кисәтү;

-         Товар - матди кыйммәтләрне, акча урлауны һәм җитешмәүне рәсмиләштерүдә катнашу һәм  мөһим очракта тикшерү һәм суд органнарына тапшыру;

-         Финанс, штат, касса тәртибен катгый саклауны, административ - хуҗалык сметаларын, бухгалтерлык хисабында җитмәүчелекне  чыгымга  язуны закон калыпларында эшләүне, дебитор бурычларын һәм башка югалтуларны, бухгалтерлык документларын саклау, архивка кабул ителгән тәртип буенча рәсмиләштерү һәм тапшыруны тәэмин итү;

-         Бюджет акчасын файдалану турындагы отчетларны, башка статистик һәм бухгалтер отчетларын, керем  һәм чыгым турындагы җыелма оператив отчетларны һәм балансларны төзү,  кабул ителгән тәртип буенча тиешле органнарга тапшыру;

-         Товар китерүгә заказларны урнаштыру, эшләрне үтәү, оешма ихтыяҗлары буенча хезмәт күрсәтүне оештыру;

-         Керем һәм чыгымнарның сметасы буенча каралган килешү төзүнең  акча бүлү күләменә туры килүен тикшереп тору;

-         Дәүләт Думасы депутаты һәм  аның ярдәмчесен  финанс яктан тәэмин итүгә бәйле чыгымнарны кире кайтаруны оештыру;

-         Халык санын исәпкә алу, авыл хуҗалыгын исәпкә алу, сайлаулар белән бәйле  чыгымнарны исәпләү һәм контрольдә тоту.

 

Бүлек  6 штат берәмлегеннән тора: бүлек башлыгы,  бүлек башлыгы урынбасары,  баш белгеч һәм 3 әйдәп баручы белгеч.  

Хәмәтҗанова Эльвира Валерьевна
“Түбән Кама муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Советы бухгалтерлык эше һәм исәп-хисап бүлеге җитәкчесе
адрес: Төзүчеләр пр., 12
телефон: 8 (8555) 42-39-00
e-mail: buh.nk@tatar.ru
Структур бүлекчәләр
Григорьева Регина Тимершәех кызы
“Түбән Кама муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Советы бухгалтерлык эше һәм исәп-хисап бүлеге башлыгы урынбасары
адрес: Төзүчеләр пр., 12
телефон:
e-mail:
Структур бүлекчәләр
Гәрәева Лилия Вил кызы
“Түбән Кама муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Советы бухгалтерлык эше һәм исәп-хисап бүлеге җитәкчесе урынбасары
адрес: Төзүчеләр пр., 12
телефон:
e-mail:
Структур бүлекчәләр
Тимеркәева Регина Рөстәм кызы
“Түбән Кама муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Советы бухгалтерлык эше һәм исәп-хисап бүлеге баш белгече
адрес: Төзүчеләр пр., 12
телефон:
e-mail:
Структур бүлекчәләр
Сәгъдиева Алсу Рәшит кызы
ТР Түбән Кама муниципаль район Советы бухгалтерлык эше һәм исәп-хисап бүлеге баш белгече
адрес: Төзүчеләр пр., 12
телефон:
e-mail:
Структур бүлекчәләр
Вәлиева Милана Николаевна
ТР Түбән Кама муниципаль район Советы бухгалтерлык һәм исәп-хисап бүлеге әйдәп баручы белгече
адрес: Төзүчеләр пр., 12
телефон:
e-mail:
Структур бүлекчәләр