ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Рус Тат
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Өлешләп төзү өлкәсен контрольдә тоту hәм күзәтчелек бүлеге
8(8555) 42-58-68
Эш вакыты: 8:00-17:00
 • пн
  8:00-17:00
 • вт
  8:00-17:00
 • ср
  8:00-17:00
 • чт
  8:00-17:00
 • пт
  8:00-17:00
 • сб
 • вс
Мәктәп бульвары, 2а, 2нче кат
Картаны ябу
Оешма турында
Бүлекнең төп вазыйфалары:
-         акчалары күпфатирлы йортларны төзү өчен җәлеп ителгән  гражданнарның җыелма реестрын  Россия Федерациясенең 2004ел, 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы законы  нигезендә алып бара;

-Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә -акчалары күпфатирлы йортларны төзү өчен җәлеп ителгән  гражданнарга квартал саен  төзелеп килүче йорт яки объекта эш барышы  турында хисап  тапшыра; 

- акчалары күпфатирлы йортларны төзү өчен җәлеп ителгән  гражданнарның   йотрларын төзүче оешма эшчәнлеген  контрольдә тота;

- Федераль закон нигезләмәләрен үтәүне  контрольдә тота,  Федераль закон бозылу очраклары буенча  гражданнарның һәм юридик затларның  шикаятьләрен кабул итә һәм тикшерә;

-үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, Татарстан Республикасы Конституциясенә, федераль законнарга, Татарстан Республикасы законнарына, Россия Федерациясе Президенты, Татарстан Республикасы Президенты указларына һәм әмернамәләренә, Россия Федерациясе Хөкүмәте, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарларына һәм әмерләренә, башка норматив-хокукый актларга таяна;

- төзүче, техник заказчы, шулай ук төзүче яки техник заказчы белән шартнамә нигезендә төзелешне гамәлгә ашыручы зат тарафыннан җибәрелгән шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законны, шул исәптән, техник регламентларны һәм проект документларын бозуларны кисәтә, ачыклый  һәм чикли;

-         акчалары күпфатирлы йортларны төзү өчен җәлеп ителгән  гражданнарның   хокуклары бозылган очракта,  аларны яклап, судка мөрәҗәгать итә;

-         акчалары күпфатирлы йортларны төзү өчен җәлеп ителгән  гражданнарның   хокуклары бозылган очракта, Федераль закон нигезендә, аларны яклап, арбитраж судка мөрәҗәгать итә. 

Вәлиева Венера Рафик кызы
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының өлешләп төзү өлкәсен контрольдә тоту hәм күзәтчелек бүлеге баш белгече
адрес: Мәктәп бульвары, 2а, 2нче кат
телефон:
e-mail: otdel.ds.nk@tatar.ru
Структур бүлекчәләр
Калмышева Чулпан Мәсгут кызы
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының өлешләп төзү өлкәсен контрольдә тоту hәм күзәтчелек бүлеге баш белгече
адрес: Мәктәп бульвары, 2а, 2нче кат
телефон: (88555) 42-58-68
e-mail: otdel.ds.nk@tatar.ru
Структур бүлекчәләр