Рус Тат

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль
районы хакимият органнары структурасы

Түбән Кама муниципаль район Советы аппарат җитәкчесе
Сафин
Артур Рафис улы
Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты
Сәйфетдинов
Айдар Габдуллаҗан улы